Airbnb stramas upp

EU-kommissionen vill stoppa olagliga uthyrningar av korttidsboenden och öka transparensen på marknaden. Nu ställer sig regeringen bakom kommissionens förslag som kan tvinga aktörer som Airbnb att rapportera uppgifter om sina användare till medlemsländernas myndigheter. Mellan…

Allmännyttan bromsar in

En stor del av de allmännyttiga bostadsföretagen kommer att bygga färre bostäder nästa år till följd av det osäkra kostnadsläget. ”De som är mest drabbade är de som redan börjat bygga”, säger Sofia Hansdotter, expert på…

Inget statligt fastighetsbolag

Regeringen lägger ner utredning om statligt fastighetsbolag. Utredningen om ett statligt ägt fastighetsbolag som tillsattes av den förra regeringen kommer läggas ner. ”Det är lite överraskande”, säger utredaren Leif Jakobsson.  Regeringen kommer att lägga ner utredningen…

Risken för en ny svensk fastighetskris låg

Riskerna ökar när svenska fastighetsbolag måste hantera en våg av obligationsförfall i ett nytt ränteläge. En hel del lån lär hamna hos bankerna, men risken för att det ska utvecklas till en ny fastighetskris är…

När du ska flytta hemifrån

Ska du flytta hemifrån och känner dig vilsen i allt som behöver förberedas? Det kan verka svårt att veta vad man behöver köpa men också förbereda inför en flytt, speciellt om det är till ens…