Airbnb stramas upp

Publicerat den Kategoriserat som flyttfirma stockholm
flyttfirman familybusiness airbnb hårdare regler

EU-kommissionen vill stoppa olagliga uthyrningar av korttidsboenden och öka transparensen på marknaden. Nu ställer sig regeringen bakom kommissionens förslag som kan tvinga aktörer som Airbnb att rapportera uppgifter om sina användare till medlemsländernas myndigheter.

Mellan 2021 och 2022 ökade korttidsuthyrningarna med 138 procent, enligt EU:s statistik, och utgör i dag en fjärdedel av turismövernattningarna inom EU. Kommissionen ser möjligheter med den växande uthyrningsmarknaden, men också utmaningar med höjda bostadspriserna när bostäder i attraktiva turismområden köps enbart för uthyrning.

Altinget har tidigare rapporterat om att kommissionen vill ställa tuffare krav på uthyrningstjänster, som Airbnb. Hyresvärdar ska bland annat rapportera in uppgifter om identitet och uthyrning till lokala myndigheter.

Sverige välkomnar förslag

Nu ställer sig den svenska regeringen bakom förslaget, som bland annat innebär en harmonisering av vilka uppgifter som värdar ska lämna vid registrering av sina uthyrningar. Samtliga EU:s övriga medlemsstater ska också indikerat att de ställer sig positiva till förslaget. 

Men för svensk del kommer förslaget ännu inte innebära några stora förändringar. Det är fortsatt upp till medlemsländerna att bestämma om krav ska ställas på uppgiftslämning, och i dagsläget finns inga registerkrav för korttidsuthyrning i Sverige.

Säkra hållbar marknad

Förslaget från kommissionen ska säkra lokala myndigheter den data de behöver för en hållbar marknad för korttidsuthyrningar, men också motverka olagliga uthyrningar och bidra till ett balanserat turismsystem, enligt EU-kommissionär Thierry Breton med ansvar för den inre marknaden.

Airbnb välkomnar kommissionens förslag om ett gemensamt regelverk inom EU för att underlätta för de som vill hyra ut sina bostäder, vilket Altinget tidigare rapporterat om.

Förslaget kommer att förhandlas under det svenska ordförandeskapet våren 2023 och regeringen har som ambition att nå allmän riktlinje under våren.