Allmännyttan bromsar in

Publicerat den Kategoriserat som flyttfirma stockholm
flyttfirman familybusiness inget statligt fastighetsbolag

En stor del av de allmännyttiga bostadsföretagen kommer att bygga färre bostäder nästa år till följd av det osäkra kostnadsläget. ”De som är mest drabbade är de som redan börjat bygga”, säger Sofia Hansdotter, expert på Sveriges allmännytta. 

Av de 160 företag som svarat uppger 44 procent att de ändrat antalet planerade byggstarter 2023 till följd av ökade byggkostnader. 

– Det kommer att byggas betydligt färre bostäder, det är den stora effekten. Många säger att de stoppar allt, det kommer ge stora utslag. Sen vad det betyder i exakta antalet bostäder är svårt att säga, men det blir ett stort stopp, säger Sofia Hansdotter, expert på fastighetsutveckling och nyproduktion på Sveriges allmännytta. 

Enligt rapporten har 79 av 180 pågående byggprojekt fått aviseringar om ökande kostnader. Prisökningarna ligger enligt enkäten på mellan 0,02 och 29 procent och blir en utmaning för företagens ekonomi, enligt Sofia Hansdotter. 

– De som är mest drabbade är de som redan börjat bygga och sen får stora propåer om ökade kostnader i sina byggprojekt under projektets gång, samtidigt som investeringsstödet också dras tillbaka, säger Sofia Hansdotter. 

Prisvariationen beror till stor del på när man kalkylerade sitt projekt, men det kan också finnas en variation beroende på typ av projekt och materialval exempelvis.